Demo

II encontro teatro e educación

  • Duración: 2h 30'

É evidente, mesmo que as autoridades educativas non o consideren nos seus plans de estudos, que o Teatro é unhas das ferramentas máis axeitadas para o desenvolvemento integral das persoas. A través da Dramatización e da práctica teatral ou parateatral o alumnado adquire hábitos de crecemento persoal e de socialización que inflúen positivamente en alicerzar a súa personalidade e a súa evolución presente e futura. Por iso, desde a MITCF, queremos insistir e afondar nas reflexións sobre Teatro e Educación, neste caso na Educación infantil e primaria, organizando este segundo encontro. 

O TEATRO COMO FERRAMENTA PEDAGÓXICA NA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA
  • Mirian Fernández Méndez: Mestra de educación infantil.
  • Carmen Suárez: Mestra de educación primaria.
  • Marisa Núñez: Mestra de educación infantil, escritora de literatura infantil.                                            
  • Silvia Costas: Mestra de educación infantil.
  • José Alfaro: Mestre de psicomotricidade infantil.
  • Xosé Manuel González “Oli”: Mestre de educación primaria. Escritor.
Modera:  
  • Rosa E. Gantes: Mestra de educación infantil e primaria. Actriz.