Demo

As novas da Mostra

Toda a actualidade da MITCFC, para que non te perdas ningunha información sobre os nosos espectáculos, eventos e demais actividades.

 • MITCFC
 • Novas
 • Os festivais de artes escénicas reclaman medidas especiais ante a crise

Os festivais de artes escénicas reclaman medidas especiais ante a crise

A Asociación de Festivais das Artes Escénicas de Galicia (Afearte) acordaron facerlle chegar ás administracións unha serie de medidas que consideran de especial relevancia para estes tempos complexos e incertos que estamos a vivir con motivo da crise sanitaria da COVID-19.

"Solicitamos coordinación e consenso entre as Administracións públicas e estar á altura das necesidades neste momento", sinalan. No mesmo documento solicitan a todas as administracións, dende o ámbito local ao autonómico, que "no exercicio das súas competencias, cando sexa posible retomar as actividades culturais, faciliten tanto ao público como á organización dos festivais os recursos, a seguridade, a flexibilidade burocrática e o estímulo para poder tender a certa normalización". Afearte considera que os festivais "serán un ben moi construtivo e desexado para a sociedade e a economía despois desta crise, como motor de reactivación". Por tido iso, solicitan que as institucións poidan basearse, como medida a tomar como referencia, nas cuantías e organización destes últimos anos.

A asociación pide transparencia e ecuanimidade aos departamentos de Cultura da Xunta de Galicia, "pregamos un mellor trato inclusivo e de representatividade nas reunións que se poidan levar a cabo para xestionar esta crise e dilixencia nos trámites".

Por todo isto, e ante a ausencia de evidencias para o futuro, emiten unha serie de recomendacións "que poden guiar o rumbo das políticas culturais con respecto aos festivais escénicos". Estas medidas son:

-Manter os orzamentos destinados aos festivais e no caso de non poder levarse a cabo en 2020, incrementar en 2021 o orzamento para estas actividades estratéxicas e de estímulo diverso.

-Adaptar tecnicamente e flexibilizar a convocatoria de axudas a festivais escénicos ás circunstancias sobrevidas por esta crise sanitaria e ser dilixentes na tramitación.

-Ampliar o prazo de execución das axudas máis alá do exercicio económico de 2020 para ter en conta posibles aprazamentos ou modificacións do plan de actividades.

-Axudar ou prover do marco sanitario, persoal e material, para poder desenvolver os protocolos de limpeza e sanidade necesarios para o seguro desenvolvemento da actividade mentres sexa necesario.

 

Este comunicado é froito dunha reunión telemática o pasado 27 de abril. Afearte está integrado polos seguintes festivais:

 • MITEU Ourense
 • FIT Redondela
 • Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas
 • Corpo (a) terra
 • MIT Ribadavia
 • Festaclown
 • Mostra de Teatro Galego de Cariño
 • Fetega Carballiño
 • Galicreques
 • FITO Ourense
 • FIOT Carballo
 • MOTI
 • Festival Núbebes
 • Manicómicos